Eğitim sektöründe  güvenebileceğiniz bir marka:   "Altın Marka" ilan edildi...

Ödül töreni,
16 Aralık 2017 Cumartesi
günü
Perpa Ticaret Merkezi'nde
gerçekleştirildi.

Kendi ifadeleriyle, eğitimde yol haritası:

"Toplumların mutluluğunu sağlamanın, cehaleti ortadan kaldırmanın ve demokratik bir toplum yaratmanın ancak kendi bireylerince sağlanabileceğine; bu nedenle de insan için gösterilecek en önemli çabanın eğitim olduğuna inanıyoruz. Her gencin içinde, onun özgür, çok yönlü ve bütün bir birey olarak yetişmesini sağlayacak değerler olduğuna inanıyoruz. Bu değerlerin tamamını ona kazandırmanın yanında, topluma yararlı olmayı hedefleyen bir kişiliği oluşturacak değerleri de kazandırmak hedefimizdir. Bu noktada bize güç ve ilham veren deneyimli AKAD İstanbul Eğitim kadromuzdur.

 

"• Atatürk ilke ve inkılâplarını yaşam biçimi olarak kabul eden,

• Öğrencisinin sahip olduğu yetenekleri ortaya çıkaran, geliştiren; akademik başarısını yükselten çalışmaları referans gösterilen, etkin öncü bir kurum olmaktır.

• Öğrencilerimizin bilgi birikimlerini yükseltip, test tekniklerini geliştirerek girmiş oldukları sınavlarda en üst düzeyde başarıyı yakalamaktır

• Ailesine, ülkesine ve içinde yaşadığı dünyaya saygı duyan ve faydalı olan,

Kültürler arası deneyimlere açık olan ve kültürel farklılıklara saygı duyan,

• Okulunu seven ve okul ortamında mutlu olan,

• Sürekli öğrenen, öğrendiklerini günlük yaşamla ilişkilendiren ve öğrendikçe gelişen,

• Sadece zihinsel olarak değil; katılmış olduğu sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle bütün olarak gelişen,

• Yapılan sınavlarda üst düzeyde başarılı olan,

• Öz güveni yüksek olan ve bu kapsamda hem kendisine, hem de başkalarına güven duyan,

• Sorumluklarını bilen ve bunları yerine getiren,

• Araştırma, sorgulama, eleştirel ve yaratıcı düşünebilme becerileri gelişmiş olan,

• Etkili iletişim becerilerine sahip olan, çevresiyle sürekli etkileşim içerisinde bulunan,

• Eğitim teknolojilerini kullanabilen ve bu yeteneğini diğer bireylere aktarabilen bireyler yetiştirmeyi